איגודים נזילים - הגדרת האיגוד הנזיל
logo.jpg

השתתפו: הגדרה , הפיצו , השתבצו , רשימת דיון ותפוצה, פורום, קשר

מטרת איגוד נזיל היא אמינות בשרות אוכלסייות משתתפים מגוונות, תוך נאמנות למשתתפים ולזהות הקבוצות, כך שתוכלנה הקבוצות להשתייך לציבור גדול יותר מבלי לאבד את זהותן ויוכלו המשתתפים לנדוד בין הקבוצות בקלות מירבית .
ליישום תכלית זו, האיגוד מחזיק במיזם אחד או יותר, כאשר כל מיזם מחזיק בתקציב נפרד שנועד לשרת צורך מסוים של אוכלסיה מסוימת וכאשר השרות מוגש למשתתפי המיזם על ידי מספר ערוצים/סניפים המתוקצבים יחסית לבחירות תכופות של משתתפי המיזם, אשר בוחרים, בנוסף לערוץ בכל מיזם ,גם בשלושת מועצות האיגוד הבאות - הנהלה, בחינה ומקצוענים:
מועצת ההנהלה האחראית על יישום ההחלטות שהתקבלו בהצבעת המשתתפים,
מועצת בחינה האחראית על דיווח למשתתפים על כל שיפור אפשרי בהתנהלות מועצת המנהלים
ומועצת המומחים האחראית לכך שכל משתתף יוכל להציע נושאים להצבעת המשתתפים, תוך עזרה בביטוי כהלכה של הצעות אלו הכולל את הידע הנדרש עבור החלטת משתתפים מושכלת,
כאשר רק משתתף יכול להיות חבר מועצה ולתקופה מוגבלת בלבד (ברירת מחדל - מקסימום שמונה תקופות בחירה של שלושה חודשים כל אחת)
וכאשר, ברצונו אך תוך השוואת התחיבויות המשתתף לזה של חבר, משתתף יכול להיות גם חבר ורק החברים ורק בהתראה הוגנת למשתתפים (ברירת מחדל - לפחות של חודשיים) יכולים להתחיל בהליך הדחה מהמועצות או בהליך סגירת האיגוד.שלום, אנחנו בהתארגנות ליצירת איגודים נזילים, עכשיו גם בישראל.

האיגודים יפתחו כעמותות, ‫אגודות-שיתופית‬, ‫חברות-לתועלת‬־הציבור‬ או כפרויקטים בהן. יתרונות :

  • אמינות ומעורבות תןך השתלבות אוכלסיות שונות ופתיחותן לאוכלוסיות נוספות, כאשר התורמים לאיגוד הנזיל ידעו שכספם משרת את המשתתפים ללא מתווכי ביניים וכך שהתורמים יוכלו להעצים את מסי המשתמש.
  • בנוסף, הסניפים יכולים להיות עסקים קטנים במיזמים שונים.
    • כאשר המיזם בו הם פועלים מחויב להודרת פער המחירים המתחיל מהמשתתפים,
    • כאשר המידע על הרעיון עובר דרך הסניפים
    • וכאשר המשתתפים משתתפים בכמה מיזמים והמיזימים פועלים בשדות הצריכה, המישכן, התחבורה והתקשורת/מדיה .
  • אנחנו מחפשים שיתוף פעולה איתכם ליצירת ערוצים במיזמי צריכה.
  • כמו כן, אנחנו קוראים לאמנים מקהלי יעד שונים המעונינים להשתמש באומנותם לשיפור הסדר החברתי, פשוט כיוון שבאיגוד נזיל האוכלוסיות השונות שומרות על זהותן.

מה יוצא למשתתף מזה?
למשתתף יש כרטיס מינוי של האיגוד ובבואו לערוץ מסוים הוא מזוכה ויכול תכופות להחליף או להקים את הערוץ המתוקצב בעבורו.
למשתתפים כח החלטה באיגוד הקובע את ארגון הערוצים והמיזמים.
באופן זה המשתתף, גם מבלי לאבד את זהותו, יכול להצטרף לכח כלכלי-חברתי עם מסה קריטית אשר יוכל להכתיב את תנאיו .

מה יוצא לערוץ מזה?
גמישות בהשרדות מול ענקי הקמעונאות על-ידי :
התארגנות עסקים קטנים המקצרת את שרשרת המזון לצרכן מהמגדל/יבואן/יצרן/יוצר
היות חלק מתיוג נרחב ומגוון יותר
קליאנטורה נרחבת אך מותנת סיפוקה
לוגיסטיקה, למשל ניהול איכסון הנגשה וגיוון מוצרים.
וכל זאת עם מיתוג אמינות לצרכן תוך מניעת עמדות הניתנות להשחתה

השחיתות נשארת או לא - תלוי בנו ובדרכנו.

עוד

hishtatfu_2017-10-26_16-14-03.png

a4+source +במה איגוד נזיל יכול לעזור לביטוי דמוקרטי בישראל+ pdf+ print

By buildup1buildup1, on 27 Sep 2017 15:01 history Tags:

~~Page's End!~~ Ignore ads by installing ublock.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License